Mơ thấy có người đưa tiền cho mình có ý nghĩa như thế nào?

Mơ thấy có người đưa tiền cho mình có ý nghĩa như thế nào?